LeksandsDörren

Leksandsdörren

LeksandsDörren är ett familjeföretag som etablerades 1959 efter att ha sett det ökande behovet av kombinationen kvalitet och skönhet även på dörrar. LeksandsDörren har specialiserat sig på att tillverka sådana dörrar och entréer.

Leksandsdörren använder trä från Siljansbygdens skogar och har ett världsomtalat svenskt kvalitetstänkande som utgångspunkt i den egna produktionen.

Våra hantverkare bär på flera generationers kunnande och i förening med modern högutvecklad teknologi speglar det av sig i vår produktion och i alla våra produkter.

Gediget hantverk, modern teknik och aktivt miljöarbete, med målet att skapa trygghet för de boende, har varit ledstjärnan som följt LeksandsDörren genom alla år och givit oss framgång.